Søg tilskud fra kommuner og fonde

Som medlem af foreningen Cykling uden alder, har du mulighed for at søge penge hos fonde, kommuner mm. i foreningens navn.

Som piloter kan I fx søge §18 midler i jeres kommune til at styrke jeres lokale netværk omkring cyklerne. Måske har I brug for postkort, der kan deles ud, t-shirt til piloter eller forplejning til en eller anden cykeltur.
Lokale private fonde kan måske støtte udgifter i forbindelse med dagture, langture eller andre lidt større projekter. TrygFonden, Nordea og Velux kan fx søges om penge til nye cykler – og husk at søge også til  medlemskab (hvis I ikke er medlem) og startpakke.

Cykling uden alder har valgt ikke at være organiseret med egentlig lokale foreninger, der har lokale bestyrelser mm. I stedet tror vi på, at den landsdækkende forening bliver stærkere af at udvikle lokale netværk omkring plejecentre, gymnasier, boligforeninger, hvor piloter, personale og andre interesserede samarbejder om konkrete ideer og projekter, der skal blomstre lokalt. Den form for organisering forhindrer på ingen måde, at du som medlem kan søge penge i foreningens navn til at bruge lokalt. Nogle midler søges af kommunale medlemmer andre af private medlemmer (fx piloter) i netværket.

Søg midler i foreningens navn

Når du søger midler i Cykling uden alders navn hos kommuner, lokale/nationale fonde mm, skal det selvfølgelig være til aktiviteter, projekter og ideer, der ligger inden for foreningens formål og ånd. Læs mere om de ledende principper i Cykling uden alder og vores vision.

Find vedtægter, regnskaber og referater fra generalforsamlinger her eller mere information om, hvordan vi driver foreningen Cykling uden alder.

Donationer kan sættes ind på foreningens konto, oprettet netop til midler søgt lokalt.
Skjern Bank, reg. nummer 7780 kontonummer 2371383.

Når du har fået donation

  1. Send en mail, når du har fået en bevilling, og send en kopi af ansøgningen og bevillingsbrev på mail til hej@cyklingudenalder.dk.
  2. Bed om at få pengene sat ind i Skjern Bank, reg. nummer 7780 kontonummer 2371383.
  3. Når du har en faktura (et udlæg), der skal betales af de midler, I har fået bevilliget, sendes den til hej@cyklingudenalder.dk.
  4. Cykling uden alder betaler, bogfører regningen og sørger for et færdigt regnskab, når midlerne er brugt.

Foreningen skal ikke betale fondsskat på 17,5% af fondsmidler.

OBS! Når du vælger at bruge foreningens konto, skal du regne med, at 8-10 % af bevillingen går til at dække udgifter til x bogføring, håndtering af bilag og slutregnskab. Husk derfor at søge til administration og revision, når du søger penge.