Vil du være med i bestyrelsen?

Vil du være med til at udvikle foreningen Cykling uden alder i Danmark?

Foreningen Cykling uden alder har medvind på cykelstierne, og den eksplosive vækst gør, at der nu står cykler 500 steder i Danmark.  Initiativet og foreningen sætter allerede sit præg på ældredebatten og rykker ved noget grundlæggende i den måde, vi som mennesker samskaber, hjælper og er til for og med hinanden i det danske samfund.

Cykling uden alder startede med en simpel mission om at få flest muligt ældre ud at cykle. Den mission har nu bredt sig til hele verden.

I dag har vi et velfungerende sekretariat bemandet med kompetente ildsjæle, der har en rigtig travl hverdag. Derfor har vi brug for flere i bestyrelsen at sparre med og sammen tage de næste skridt i foreningens udvikling.

Der kan sidde op til syv medlemmer i bestyrelsen.

Målsætningen er en organisation, som er en legeplads og en øvebane for visionære folk med interesse i fællesskaber og at løfte noget konkret. Derfor vil det være naturligt, at bestyrelsen indimellem tilbyder at bidrage inden for afgrænsede områder, f.eks. sparring til fondsansøgninger, mødedeltagelse i forbindelse med særlige arrangementer og andet – i det omfang det er muligt.

Som bestyrelsesmedlem får du mulighed for at bruge og udvikle dine kompetencer inden for det område, du særligt brænder for. Ønsket er en bestyrelse, der kan se det unikke udviklingspotentiale  i vores organisation og tilbyder sit engagement og støtte til foreningen.

Har du mod og lyst til at være med i en organisation, der går forrest og viser vejen for andre, i forhold til hvordan mennesker engagerer sig og går i partnerskab med fonde, privatpersoner, kommuner, andre foreninger og virksomheder – så kan vi sammen sikre, at flere får vind i håret!

Umiddelbart efter generalforsamlingen laver vi en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet, strategien og økonomien. Herefter afsættes en dag til strategiarbejde – udvikling og efterfølgende fire bestyrelsesmøder af ca. tre timers varighed spredt ud over resten af året frem til næste generalforsamling.

Sammen med den daglige ledelse vil bestyrelsen udvikle organisationen og skabe grobund for de langsigtede strategier.

Bestyrelsesarbejdet er på nuværende tidspunkt ulønnet – i kroner og ører. Men med bestyrelsesarbejdet hos os venter der en uddannelse og et engagement, der i den grad betaler sig selv tilbage i form af lærepenge, glæde og udvidet netværk.

Har du lyst til at være med, så send gerne en mail til soren@cyklingudenalder.dk senest den 15.4.2018, hvor du motiverer, hvorfor du vil være med, og kort skriver, hvilke kompetencer du har eller gerne vil udvikle i forhold til bestyrelsesarbejdet.

Tiltrædelse umiddelbart efter generalforsamlingen d. 19. april kl. 17.30-19.30

Vi glæder os til at høre fra dig!

På bestyrelsens vegne

Pernille Hippe (formand) – 31201131
Ditte Rejnholdt Rudolfsen – 26256544
Mia Pallisgaard – 61433303
Dorthe Olander – 24245010
Søren Steffensen – 20762979
Ole Kassow – 3134198

Se mere på:
cyklingudenalder.dk
facebook.com/cyklingudenalder
Historier fra cykling uden alder

Download som .pdf