Research, resultater & viden

Kammerateligt fællesskab

Mange piloter tiltrækkes af og sætter pris på den stemning, der er omkring cyklen og cykelturene: Venlighed, smil og grin når der små-bakses med at få alle klar til turen. Cykelturene giver fællesskab og mulighed for at invitere lokalsamfundet ind i oplevelsen. Læs mere om de erfaringer og den viden, der kom ud af arbejdet med “Alle skal ud og cykle” her.

LÆS MERE →

Vind i håret giver livsglæde og ny energi

AskovFonden har i samarbejde med Cykling uden alder undersøgt, hvad der sker med piloter, personale og passagerer, når de planlægger og deltager i  en dagtur eller tager på langtur over flere dage med flere rickshaws.

LÆS MERE →

Naboskab på hjul

Cykling uden alder inspirerer til en let tilgang til naboskab – Vi skaber mod og lyst til at banke på og være noget for hinanden, nabo til nabo.

LÆS MERE →

Værdighed på hjul (Dags- og langture)

Evaluering af 3 års arbejde med at udvikle dag- og langture metodisk og i praksis viser, at Cykling uden alder skaber en forandring på pleje-centrene, blandt andet i arbejdsrutiner, i samværet mellem ældre og medarbejdere og i samarbejdet med frivillige.

LÆS MERE →

Livskvalitet på hjul

Cykling uden alder har sammen med en række plejehjem i medlemskommuner gennemført et projekt med fokus på, at ældre får ønsker og drømme om oplevelser – store som små – og nye fællesskaber opfyldt gennem cykelture. Projektet blev støttet af satspuljemidler i Sundheds- og Ældreministeriet.

LÆS MERE →