Skal I være med i ‘Livskvalitet på hjul 17’?

Skal jeres plejehjem være med til at sætte fokus på livskvaliteten og opfylde drømme?

Cykling uden alder søger fem plejehjem i hele Danmark, der har lyst til at deltage i projektet ‘Brug byen – livskvalitet på hjul’. Ansøgningsfrist 10. marts 2017. Projektet, der er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet, har fokus på, at ældre får ønsker og drømme om oplevelser – store som små – og nye fællesskaber opfyldt gennem cykelture.

Livskvalitet på hjul handler om at få afdækket, hvilke ønsker det enkelte ældre menneske på plejehjem har til aktiviteter eller hvilke interesser, der kan give den enkelte større livskvalitet. Det kunne være en passager, der elsker opera, tager på cykeltur til opera i det fri med en pilot, der også er vild med opera. Det kan ofte være et udfordring for eksempelvis mennesker med demens at udtrykke, hvilken aktivitet, der øger livskvaliteten. Et af omdrejningspunkterne i projektet er, hvordan vi bedst muligt kan få passagerernes ønsker i spil.

Nysgerrighed i fokus
Piloter, passagerer og personale på de deltagende plejehjem skal sammen udvikle og finde de bedste lokale løsninger. Både ledelse og medarbejdere skal være indstillet på at være nysgerrige, modige og villige til at indgå i et samarbejde med Cykling uden alder og de cykelpiloter (naboer, familie og andre der melder sig til at cykle), der er tilknyttet plejehjemmet.

Læs mere om projektet i Magasinet Pleje her

Interessefællesskaber øger livskvalitet
‘Livskvalitet på hjul’ handler om at opdage og styrke interesse-fællesskaber de ældre og cykelpiloter imellem. Forskning i mental sundhed viser, at ens livskvalitet stiger, når man gør noget aktivt, gør noget sammen med andre og gør noget meningsfuldt. Fællesskaber er altså vigtige, men det er ikke altid, at der på det plejehjem er andre, der deler ens interesse. Derfor har projektet også øje for muligheden for at skabe nye relationer om fælles interesser på tværs af plejehjem. Fx “Kunne vi arrangere fem cykler med 10 ældre til en fælles tur på svampejagt”. En meningsfuld aktivitet for de ældre, samt mulighed for, at de kan etablere fællesskaber på tværs af generationer om samme interesse med cykelpiloterne.

Eller give to finske damer på hvert sit plejehjem mulighed for at køre en tur sammen og afdække, om der skulle være fælles interesser. At kunne udtrykke sig på ens modersmål kan være vitalt for livskvaliteten.

Cyklen som katalysator
De ældre får mulighed for at ‘opdage’, hvad der øger deres livskvalitet. De bliver nysgerrige på mulighederne og bliver opmuntret til selv at formulere ønsker til aktiviteter. Erfaringer fra plejehjem viser, at det ofte er svært at få de svagere ældre til at deltage i beboermøder, aktivitetsudvalg og lignende. Hér er cyklen en stærk katalysator.

Hvem kan deltage?
Plejehjem, der er medlem af Cykling uden alder eller, hvor kommunen har medlemsskab af Cykling uden alder.

Hvad kræver det at deltage?
Et ønske om at sætte fokus på livskvalitet og en nysgerrighed i at prøve nye veje. Der er bevilliget en pulje til vikardækning for medarbejdere på plejehjem, der er med i projektet.

Hvordan kommer vi med i projektet?
Man ansøger ved at klikke på ‘Tilmeld dig her’ og udfylde formularen. Cykling uden alder udvælger herefter deltagende plejehjem.

Tilmeld

Cykling uden alder har fra 1. august 2016 frem til udgangen af 2017 fået midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til at gennemføre projektet “Brug byen – livskvalitet på hjul”.

Ansøgningsfrist 10. marts 2017

Tilmeld dig som pilot her 

Fem plejecentre i hele landet – Kolding, Trekroner, Nakskov, Kolding og Kalundborg – har i 2016 kørt mange ture og gjort sig gode erfaringer med at skabe livskvalitet på hjul.

Stolt foran Roskilde Domkirke. Johannes’ far har været graver i domkirken og han selv kirketjener. Han har ikke været der i et par år, så han glædede sig meget til at se kirken og en model af Margrethes gravmæle. Mens han var der sammen med pilot Lasse, snakkede de meget om kirken. Han fortalte om besøg af de kongelige og kongens begravelse. Og om en episode, hvor en alarm pludselig gik i gang. Det viste sig, at det var prins Knud, som var kommet for at besøge sin fars grav.
Erik ville gerne en tur ned i byen og opleve julehygge ved Solskinspladsen, hvor han har været bager i hele sit arbejdsliv. Der blev hygget så han næsten ikke ville hjem igen. Der var hornorkester med julemusik, de blev budt på æbleskiver og gløgg og julemanden kom forbi. ‘Det er som i gamle dage her ved Møllebakketrappen’, sagde Erik.
‘Livskvalitet er vel for en stor del at være sammen med andre mennesker man har det rart sammen med’ – Magnus Trædmark Jensen, Pilot i Kalundborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *