Generalforsamling 2022

Generalforsamling d. 23. april 2022

Sæt kryds i kalenderen den 23. april 2022

Danmarks måske bedste generalforsamling foregår i Cykling uden alder 😉  Mere information om dagen følger.

Her kan du læse referatet fra sidste generalforsamling 2021.

Mød Cykling uden alders bestyrelse.

Find også foreningen Cykling uden alders vedtægter samt en oversigt over foreningens årsrapporter og referater fra tidligere generalforsamlinger.

Forslag til dagsorden skal sendes til hej@cyklingudenalder.dk senest 1. marts 2022. 

Foreløbig dagsorden til generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
  4. Godkendelse af årsregnskab
  5. Indkomne emner fra bestyrelse og medlemmer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *