Takeoff: Mellempakken

Mellempakken er en mere komprimeret udgave af Hele pakken.

For hvem? For kommuner, der ønsker hjælp til opstart på op til 2 plejecentre og med udrulningsaktiviteter over tre dage, og som selv ønsker at varetage den videre udrulning og forankring – eller som først vil have en lille succes i hus, inden de ruller ud i hele kommunen.

Mellempakken skaber synlighed om igangsættelse af initiativet i jeres kommune og markerer samspillet med foreningen og det landsdækkende cykelfællesskab, I nu er en del af. Her skabes interesse hos de ældre for at komme på tur og det skaber mulighed for, at kommende rickshawpiloter kan blive nysgerrige på at komme i gang.

Mellempakken omfatter en række aktiviteter, som kommunen og Cykling uden alder sammen gennemfører for at sikre forankring i forvaltningerne, på plejecentrene og blandt de frivillige. Erfaringen viser, at det vil sikre en positiv og grundig forankring af såvel cykelaktiviteterne og anvendelsen af bookingsystemet blandt medarbejdere og rickshawpiloter.

2014-05-26 15.37.11

Mellempakken består af følgende elementer, der foregår over 3 på hinanden følgende dage.

1. Planlægningsworkshop

1,5 timer med repræsentanter fra forvaltning, plejecentre, Ældre Sagen, Cyklistforbundet, frivilligcentret, skoler, erhvervsliv mm. 8-10 personer.

2. Offentlig kickoff

60-150 deltagere: Borgere, forvaltningen, politikere, plejehjemsledere, afdelingsledere, frivilligkoordinatorer, aktivitetsmedarbejdere, Cyklistforbundet, madfællesskaber, frivilligcentret, virksomheder, skoler, Ældre Sagen, jobcentret, lokalaviser, lokal-tv mm.

Program:

 • Oplæg fra Cykling uden alder (koncept, erfaringer, grundfortælling) (30 min)
 • Forslag og spørgsmål fra salen diskuteres og besvares (30 min)
 • Øvelse på cyklerne, mens der serveres varme drikke og søde sager
 • Der hverves 1 kaptajn og 2-3 piloter til hvert plejecenter

Varighed: I alt 2 timer inkl. ½ time med cykling, hvor man får mulighed for at være både piloter og passagerer. Formålet med dette arrangement er at skabe begejstring støtte til projektet blandt alle de vigtige interessenter i kommunen. Afholdes på et inspirerende sted, hvor alle får lejlighed til at prøvekøre cyklerne.

3. Klar-parat-kør og GO-undervisning

Afholdes individuelt på de to plejecentre, dvs. 2 x 2 timer.

Det skal markeres på behørig vis på det enkelte plejecenter, at Cykling uden alder sammen med beboere, familie, venner af huset, frivillige og medarbejdere sætter skub i rickshawhjulene.

Kaptajn og piloter skriver sammen forud for arrangementet. Herunder om GO, som kaptajner og piloter er oprettet på ifm. kickoff. Kaptajn og piloter får i perioden op til klar-parat-kør lejlighed til at mødes igen og øve. Cykling uden alder hjælper med at koordinere dette arbejde og arbejder for at opnå deltagelse af nye piloter på klar-parat-kør-arrangementerne.

På dagen:

 • 10 min. intro til Cykling uden alder for beboere og medarbejdere.
 • Kaptajn og piloter står for det praktiske og tilbyder 6-8 ture til beboere.
 • Samtidig holder Cykling uden alder GO-undervisning og workshop om samarbejde med civilsamfundet med 4-6 medarbejdere. Hvis vi til klar-parat-kør har deltagere fra skoler, virksomheder mm. deltager disse også.

Vi giver deltagerne lektier for. Fx at række ud efter den lokale skole, virksomhed, forening. Evt. drager en fra Cykling uden alder og en medarbejder ud i lokalområdet og besøger butikker, caféer osv.

Efter Klar-parat-kør:

Cykling uden alder tager en skyggerolle som kaptajn i 2 uger og holder øje med, at nye piloter hverves og at ture bookes.

GO-undervisningen afholdes individuelt på den enkelte enhed. Selve undervisningen foregår enten på en af plejecentrets egne computere eller på en medbragt computer. Det er en forudsætning, at medarbejderne har adgang til computere eller tablets i hverdagen.

Materialer

I hele forløbet bruger vi krudt på at gøre lokalområdet opmærksom via plakater i supermarkeder, cykelbutikker, uddannelsesinstitutioner osv. samt flyers, klistermærker og postkort. Facebook bliver via såkaldte “boosts” brugt til at skabe lokal interesse blandt borgerne. Og endelig laves der aftaler med lokale medier om at dække det. Det plejer at være en nem sag at få dækning i både aviser, radio og tv. Sidstnævnte står kommunen selv for.

I Mellempakken indgår adgang til skabeloner af eksisterende standardmaterialer, men ikke til videreudvikling af kommunespecifikke materialer. Dette kan tilføjes med en materialegrundpakke.

Kommunens opgaver i kom-i-gang-fasen

I samarbejdet mellem kommunen og Cykling uden alder er der koordinerende funktioner som mest naturligt varetages af kommunens frivilligkonsulent/civilsamfundskonsulent eller anden tovholder:

 • Bestilling af rickshaws (Cykling uden alder er ikke forhandler for eller har nogen økonomisk interesse i producenterne).
 • Praktisk koordinering af kickoff. Invitere deltagere, booke lokaler inkl. projektor og højtalere, sørge for ’forplejning’.
 • Booking af egnede lokaler til workshop.
 • Invitere til klar-parat-kør. Stå for det praktiske på dagen; samle de ældre o.a. deltagere, sørge for forplejning (vi oplever tradition for et lille glas og snack eller kaffe og kage alt efter hvad det enkelte sted beslutter). Vedr. invitationer se materialer – der er primært tale om distribution af invitationer.
 • Etablere kontakt til lokale caféer (“Vi støtter”-sponsorater).
 • Udarbejde kontaktlister på ledere og tovholdende medarbejdere til internt brug og til evt. brug for Cykling uden alder.
 • Bidrage til rekruttering af rickshawpiloter gennem eksisterende netværk.
 • Bidrage til at dele og sprede de fortællinger og den hjælpekultur, der kendetegner Cykling uden alder.
 • Kontakt til lokalaviser vedr. artikler og/eller annonceringer – det kan aftales med Cykling uden alder, at vi varetager dette mod dækning af omkostningerne for annoncer.

Økonomi

Vi vil være 2 personer fra Cykling uden alder til at gennemføre de 3 dage og 2 dage til forberedelse. Prisen for dette vil være 52.500 kr. plus rejser/mad/overnatning (hvis nødvendigt). Prisen omfatter ikke trykning af materialer og eventuelle Facebook boostkampagner, da det løbende besluttes i samråd med jer, hvor meget vi skal bruge.

Medlemskab af foreningen Cykling uden alder

Kommuner kan via et kommunalt medlemskab blive en del af en hastigt voksende og glædespredende bevægelse og landsdækkende forening, hvor grundprincippet er, at vi hjælper hinanden.