Generalforsamling 6. april 2019

Generalforsamling i Foreningen Cykling uden alder

Lørdag d. 6. april 2019 15.00 – 16.00

Ungdommens Hus
Norgesgade 46A
7000 Fredericia

Forslag til punkter til generalforsamlingen sendes til bestyrelsen via hej@cyklingudenalder.dk senest 1. marts 2019.

Dagsorden til generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 4. Godkendelse af årsregnskab 2018
 5. Indkomne emner fra bestyrelse og medlemmer
   1. Forslag til vedtægtsændringer fra blandt andet generalforsamlingen i 2017. Se forslagene her
   2. Forslag om at undersøge muligheden for at oprette lokale afdelinger af Cykling uden alder med selvstændig økonomi, stillet af Mogens Sørensen, kaptajn i Vallensbæk.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer

Mød bestyrelsen i Cykling uden alder