Naboskab på hjul

Rickshaw styrker det gode naboskab

Nu kan naboer i 3 boligområder møde hinanden på en rickshaw og få en masse fælles oplevelser! Med støtte fra Sundhedsstyrelsen* ruller Cykling uden alder i 2018 ud i tre forskellige almene boligforeninger:

  • Hedemarken i Albertslund
  • Værebro Park i Bagsværd, Gladsaxe
  • Urbanplanen på Amager, København

Naboerne mødes til tre workshops – hvor de finder løsninger til, hvordan de kan få masser af vind i håret sammen. Bagefter prøver de deres idéer af, træner rickshaw-kørsel og inviterer hinanden ud på lidt længere ture.

Et mix af piloter, passagerer og ‘ambassadører’ – I hvert boligområde er der etableret en nabogruppe, hvor nogle vil være piloter og passagerer, imens andre gerne vil sprede budskabet, så det rullende fællesskab vokser. Naboerne får stor opbakning til deres idéer og initiativer af en eller flere ansatte i boligområderne.

Boligområderne låner en rickshaw af foreningen eller af et nærliggende plejehjem i den første tid, men drømmen er, at de på sigt skal have deres egen naboskabscykel.

Idéerne skal spredes til medlemmer i Cykling uden alder! – Derfor samles alle de gode idéer fra Naboskab på hjul i et idékatalog, som kan inspirere andre boligområder, som også vil sikre “Ret til vind i håret” med Cykling uden alder.


10 gode idéer på tværs

Idé 1: Rickshawcyklen skal være synlig for forbipasserende og let at komme til for dem, som skal ud og cykle.

Idé 2: Træn rickshaw-kørsel sammen ofte fx to og to med en anden pilot – særligt i starten. Gerne mindst 1-2 gange om ugen.

Idé 3: Vælg en tovholder (i starten kan det med fordel være fx en boligsocial medarbejder) til at hjælpe initiativet igang. Tovholderen kan med fordel være en ansat i den boligsociale helhedsplan. I Værebro Park har de lavet et specialdesignet postkort med kontaktoplysninger på tovholderen på bagsiden.

Idé 4: Vælg en kaptajn, som har lyst til at invitere nye piloter til oplæring. En kaptajn er en person, som har lyst til og føler sig tryg ved at vise nye piloter, hvordan man styrer en rickshaw, booker en tur mm.

Idé 5: Hvis Cykling uden alder allerede findes i byen – Så invitér piloter eller passagerer til at komme og dele deres historier og erfaringer. I Hedemarken i Albertslund kom piloten John til en workshop og fortalte om, hvorfor han er med I Cykling uden alder  – til stor inspiration for alle de nye piloter og passagerer i boligområdet! Det er en god idé at trække på de erfaringer, som allerede findes i området.

Idé 6: Et samarbejde med hjemmeplejen, kan være en god måde at komme i kontakt med passagerer i boligområdet. De ansatte i hjemmeplejen kender mange af de ældre i området og kan fortælle dem om, hvor det skønt det er at komme ud på tur i en rickshaw.

Idé 7: Brug rickshawcyklen til at komme ud og deltage i lokale kulturelle og sociale arrangementer og begivenheder i området

Idé 8: Lav en ‘tur-dagbog’, med plads til tekst og billeder som piloter og passagerer kan skrive i, når de har været ude på en tur. Det kan inspirere de næste, som skal ud og cykle.

Idé 9: 

Idé 10:


Initiativet er bl.a. inspireret af boligområderne Kærene og Bybjerget (KAB) i Rødovre, som allerede har deres egen naboskabscykel. Susanne Mikkelsen, som er tovholder og ansat som boligsocial koordinator i området fortæller, at:

Turene skaber gode relationer i boligområdet mellem unge og ældre. Det giver et mere trygt nabolag, hvor man har lettere ved at hilse på hinanden. De ældre, der opholder sig meget indendøre, kommer udenfor og får bevæget sig lidt, samtidigt med, at de møder deres naboer.

Foto fra udrulning af Cykling uden alder i Kærene og Bybjerget (KAB) i Rødovre

 


Vil du vide mere? Kontakt – 

Cecilie Marie Nielsen
+45 51945315 / cecilie@cyklingudenalder.dk


Baggrund: Cykling uden alder er i sit dna et naboskabsinitiativ. Den aller første cykeltur blev til på foranledning af en nabo, som bankede på hos plejehjemmet for at tilbyde de ældre en tur i rickshaw. Projektet skal inspirere flere til denne lette tilgang til naboskab – og skabe mod og lyst til at banke på og være noget for hinanden, nabo til nabo.


* Sundhedstyrelsens Pulje til sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2018 udmøntes til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *