Naboskab på hjul

Cykling uden alder styrker det gode naboskab i din boligforening

Se den nye film! Lis og Violetta er naboer i boligområdet Hedemarken i Albertslund – Men det var først da Cykling uden alder kom til deres nabolag, at de lærte hinanden at kende. Cykling uden alder vil inspirere flere til denne lette tilgang til naboskab – og skabe mod og lyst til at banke på og være noget for hinanden, nabo til nabo!


Vil du også have Cykling uden alder til dit boligområde? Vi hjælper dig godt igang! Kontakt:

Cecilie Marie Nielsen
+45 51945315 / cecilie@cyklingudenalder.dk


 

Nu kan naboer i 3 boligområder møde hinanden på en rickshaw og få en masse fælles oplevelser! Med støtte fra Sundhedsstyrelsen* rullede Cykling uden alder i 2018 ud i tre forskellige almene boligforeninger:

  • Hedemarken i Albertslund
  • Værebro Park i Bagsværd, Gladsaxe
  • Urbanplanen på Amager, København

En gruppe naboer har cyklet initiativet igang med hjælp fra foreningen Cykling uden alder. Naboerne deltog i et forløb bestående af tre workshops faciliteret af Cykling uden alder, hvor de fik idéer, redskaber og inspiration til at komme godt igang. I hver gruppe var et mix af piloter, passagerer og ‘ambassadører’. Naboerne fik stor opbakning til deres idéer og initiativer af en eller flere ansatte i de boligsociale indsatser.

Boligområderne lånte en rickshaw af foreningen i den første tid – Nu har to ud af tre boligområder fundet midler til deres helt egen naboskabs-rickshaw!


Initiativet er inspireret af boligområderne Kærene og Bybjerget (KAB) i Rødovre, som siden 2016 har haft deres egen naboskabscykel. Susanne Mikkelsen, som er tovholder og ansat som boligsocial koordinator i området fortæller, at:

Turene skaber gode relationer i boligområdet mellem unge og ældre. Det giver et mere trygt nabolag, hvor man har lettere ved at hilse på hinanden. De ældre, der opholder sig meget indendøre, kommer udenfor og får bevæget sig lidt, samtidigt med, at de møder deres naboer.

Her er nabogruppen, som satte gang i hjulene i Kærene og Bybjerget (KAB) i Rødovre


* Sundhedstyrelsens Pulje til sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2018 udmøntes til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *