Nye projekter i 2018

Du kan være med!

To nye initiativer, som er støttet af Sundhedsstyrelsen*, skal styrke det gode naboskab i almene boligområder og sætte fokus på bedre mental og fysisk sundhed med en cykel-rickshaw som redskab. En cykeltur i Cykling uden alder kombinerer nemlig fysisk aktivitet og bevægelse med fællesskab, social samvær og glæde.

Skal du, eller nogen du kender, være med?
Giv dit tip til Cecilie Marie Nielsen på: +45 51945315 / cecilie@cyklingudenalder.dk

Læs mere om de to projekter herunder:


Naboskab på hjul er et et-årigt projekt (2018) med fokus på at styrke naboskabet på tværs af generationer i almene boligområder:

  • Tre almene boligområder udvikler og afprøver nye idéer og løsninger til bedre naboskab med rickshaw-cyklen som omdrejningspunkt
  • Flere beboere i områderne får lyst til at være med i Cykling uden alder enten som pilot eller passager
  • Yngre og ældre naboer i områderne cykler ture sammen på rickshaw så naboskabet styrkes og ensomhed og isolation forebygges!

Cykling uden alder er i sit dna et naboskabsinitiativ. Den aller første cykeltur blev til på foranledning af en nabo, som bankede på hos plejehjemmet for at tilbyde de ældre en tur i rickshaw. Projektet skal inspirere flere til denne lette tilgang til naboskab – og skabe mod og lyst til at banke på og være noget for hinanden, nabo til nabo.

I boligområderne Kærene og Bybjerget (KAB) i Rødovre findes allerede en “naboskabscykel”. Susanne Mikkelsen, som er tovholder og ansat som boligsocial koordinator i området fortæller, at:

Turene skaber gode relationer i boligområdet mellem unge og ældre. Det giver et mere trygt nabolag, hvor man har lettere ved at hilse på hinanden. De ældre, der opholder sig meget indendøre, kommer udenfor og får bevæget sig lidt, samtidigt med, at de møder deres naboer.


Op på klingen, mand! er et tre-årigt projekt (2018-2020), som sætter spot på de mandlige rollemodeller, der gennem årene er trådt frem i hele landet gennem deres engagement i Cykling uden alder. Projektet skal inspirere flere mænd til at deltage og være lokale ambassadører og frivillige piloter, der arrangerer lokale initiativer og cykelture på rickshaw sammen.

Det er et gratis, sjovt og socialt fællesskab for dem som kan lide at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget for/med andre.

I 2018 skal et team på minimum 12 mænd tage initiativ til fællessture og andre lokale initiativer med rickshawen som omdrejningspunkt.

 

 

 

* Sundhedstyrelsens Pulje til sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2018 udmøntes til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

 

Skal du, eller nogen du kender, være med?
Giv dit tip til Cecilie Marie Nielsen på: +45 51945315 / cecilie@cyklingudenalder.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *