Temadag: Kerneopgaven på hjul

Kerneopgaven på hjul

En temadag fuld af inspiration og konkrete nye ideer

Temadagen er for medarbejdere, der er involveret i Cykling uden alder og som samarbejder med piloter, passagerer og deres familier, naboer og foreningslivet om initiativet, at give ret til vind i håret. Vi stiller skarpt på hvordan samarbejdet og cykelture kan styrke din kerneopgave og bidrage til løsninger inden for rehabilitering, værdighed, ensomhed og arbejdsglæde og hvordan adgangen til fællesskaber og en meningsfuld hverdag har markante sundhedsfremmende virkninger for ældre eller mennesker, der har et fysisk eller kognitivt handicap.

Du får inspiration, værktøjer, viden og sparring og en masse gensidig inspiration fra dine kolleger i Cykling uden alder netværket, når vi deler konkrete erfaringer. Temadagen tager udgangspunkt i en status på, hvordan rickshaw-cyklerne bliver brugt i netop din kommune. På den måde får du matchet de nye idéer og metoder bedst med din konkrete hverdag – og kan skabe flest mulige gode oplevelser, trivsel og livsglæde ved hjælp af cyklen.

Du skal med på temadag fordi:

Du arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, sociale indsatser og frivillighed

Du arbejder for trivsel, kvalitet samt gode og værdige (ældre)liv

Du vil give flere oplevelsen af frihed og selvbestemmelse gennem ret til vind i håret

Du vil være klogere på samarbejdsformer, der kan forny og forbedre hverdagens løsninger

Du vil have greb om din rolle og kommunikation med pilotnetværket

Du vil bygger stærke fællesskaber og sikrer din målgruppe, at leve livet hele livet med høj trivsel og deltagelse i samfundet gennem gode relationer

Du vil møde kolleger, dele erfaringer og opnå et godt samspil om jeres fælles kerneopgave

Du kan deltage i:

Aarhus: Tirsdag d. 20. september, kl. 13.00-16.00, Sundheds og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs, Ankersgade 21, 1. sal, 8000 Aarhus.

Nordjylland: Onsdag d. 21. september, kl. 13.00-16.00 – adressen bekræftest snarest.

I forlængelse af begge temadage viser vi dokumentarfilmen ‘Fra det grå ud i det blå’, og du får lejlighed til at møde piloterne, der til dagligt lægger pedalkraft til cykelturene og ældre, der nyder verden fra passagersædet – samme sted som temadagene afholdes, begge dage kl. 16.15-17.00 – arrangementet er åbent og alle er velkomne.

Målgruppe:  For ledere og medarbejdere på plejecentre eller andre institutioner, der i dagligdagen skal samarbejde professionelt med Cykling uden alder om at forbedre værdighed, livskvalitet og velfærd. Du skal få hjulene til at køre i praksis og er fx aktivitetsmedarbejder, frivilligkoordinator, fysioterapeut, ergoterapeut, SOSU-assistent eller demenskoordinator.

Pris: 595,- kr. for medlemskommuner / 865,- kr. for ikke-medlemmer.

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 8. september 2016

Du er velkommen til at kontakte Dorthe P. eller Dorthe O, hvis du har spørgsmål på tlf.: 21280174 / 24245010 eller på hej@cyklingudenalder.dk

Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for få tilmeldinger.