Bestyrelsen i Cykling uden alder


Formanden Anne Kristiansen er med på foto online – på den mobiltelefon Henrik Norrild (næstformanden) holder 🙂

Præsentation af Bestyrelsen 2021/2022:

Anne Kristiansen (Formand), Guldborgsund kommune
Formand og medlem af bestyrelsen siden 2019. Jeg er 56 år gammel, fysioterapeut og bosiddende i Nykøbing Falster. Har frem til 1. januar været ansat som frivilligkoordinator på ældreområdet i Guldborgsund og via dette engageret mig i Cykling uden alder. Jeg har været med til at udvikle Cua i Guldborgsund og været med i planlægning og gennemførelse af mange skønne fællesture. Jeg brænder for stærke fællesskaber, gode aktiviteter og oplevelser for både de ældre og som frivillig. Jeg arbejder nu som rehabiliteringskoordinator i kommunen og fungerer som frivillig pilot og kaptajn på Bakkehuset. Som formand er det vigtigt  at bakke foreningen op i arbejdet med at udvikle stærke pilotnetværk og udvikle samarbejdet med såvel plejecentre som hjemmepleje.

Henrik Norrild (Næstformand), pilot/kaptajn Helsingør
Jeg er en lykkelig gift mand, som gik vel sent på pension. Jeg brænder for den frivillige indsats i Cykling uden alder, hvor jeg er kaptajn, pilot og cyklende ambassadør for CUA i Helsingør, hvor jeg startede i 2014. Frivillighed er blevet en meget stor del af mit nye liv. Jeg har været hjertesyg, men er kommet så godt og helskinnet igennem sygdomsforløbet. Jeg sidder i bestyrelsen for Hjerteforeningen i Helsingør, jeg er hjertepatientstøtte på Hillerød, Bispebjerg og Herlev Hospital, jeg er patientstøtte hos Røde Kors, mentor i forskningsprojekt ”HjertensGlad”, patientunderviser på CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simultation) og flere andre ting.

Grethe Munk-Andersen, pilot/kaptajn Struer
Jeg kom med  i Cykling uden alder i 2016, og har været med til at introducere foreningen til Struer Kommune. Jeg er pensioneret  gymnasielærer, og er engageret i forskellige frivillige sammenhænge i lokalområdet og udover det, har jeg et job som kirkesanger i  Danmarks mindste kirke. Jeg tror på stærke, lokale fællesskaber, og her ser jeg Cua som en stærk medspiller, fordi konceptet har potentiale til at bygge bro mellem forskellige grupper i lokalsamfundet. Samtidig er det en styrke at vide, at man er en del af noget større – en bevægelse, en udvikling, et rum, hvor der er uanede muligheder. Jeg vil gerne arbejde for at styrke disse fællesskaber, lokalt og nationalt.

Susanne Lysholm Jensen, frivilligkoordinator Sorø
Jeg er 64 år og bor i Roskilde. Til daglig arbejder jeg som frivilligkonsulent på ældreområdet i Sorø Kommune med fokus på at styrke samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet. I april 2014 var jeg tovholder på at rulle Cykling uden Alder ud i Sorø. I store dele af kommunen findes der ikke plejecentre, så jeg har især arbejdet med at etablere og styrke samarbejdet mellem hjemmeplejen og de frivillige piloter. Jeg er vild med Cykling uden Alder som koncept og er sikker på, at det lokalt betyder noget at være en del af en større bevægelse. Men samtidig er jeg overbevist om, at bæredygtigheden på sigt afhænger af et stærkt lokalt fællesskab. Så jeg brænder også for at udvikle og styrke samspillet og synergien mellem foreningen Cykling uden Alder og de lokale CUA-initiativer.

Anders Gjesing, pilot Næstved
Jeg er 44 år og bor med min familie i Næstved. Til daglig arbejder jeg som kommunikationschef og er en del af ledergruppen i en mindre virksomhed. Jeg er dybt engageret i Foreningsdanmark på en række områder primært inden for sundhed og idræt – hvilket jo passer perfekt med en bestyrelsespost i Cykling uden alder. Jeg er medlem af Danmarks Idrætsforbunds Idrætspanel, der er et rådgivende udvalg for DIFs bestyrelse med fokus på foreningsudvikling. Derudover deltager jeg i bestyrelsesarbejde i en idrætsforening og i Hjerteforeningen i Næstved. Jeg er uddannet cand.scient.pol. og executive MBA. Jeg elsker at få vind i håret (det er der tilbage) – og jeg synes simplethen at Cykling uden alder indeholder så mange positive elementer, at jeg ikke kan lade være med at begejstres og involvere mig. Udover bestyrelsesarbejdet er jeg cykelpilot på et kombineret aktivitetscenter og plejehjem i Næstved.

Suna Christiansen, antropolog phd. Roskilde
Cykling uden alder har fascineret mig siden jeg første gang blev opmærksom på foreningen i 2016. Jeg forsker, underviser og faciliterer læring og relationsudvikling, og det er helt særligt hvad Cua kan på den arena. Min tid som frivillig bruger jeg primært på at være i dialog med vidensmiljøer både i DK og internationalt om dokumentation af effekten af Cua og udvikling af viden. Til daglig bor jeg i Roskilde og arbejder i min egen virksomhed med supervision og coaching. Jeg er optaget af Cua som særlig (ældre)pædagogik, og af betydningen af bevidst ledelse for implementering af Cua. Se mere om mig her: www.sunachristensen.dk

Ole Kassow, udpeget af Cycling Without Age

Poul Vedel Hansen (suppleant), pilot Guldborgsund
Jeg er 69 år og bor i Nykøbing Falster. Er folkepensionist, i 2013/14 var jeg tovholder på at få Cykling uden alder op og køre i Guldborgsund. Cykling uden alder er et genialt koncept, der styrker fællesskabet på tværs mellem børn, unge og ældre. 

Årets generalforsamling blev afholdt d. 17. april 2021

Du kan læse referatet fra året generalforsamling d. 17. april her.

Se også foreningen Cykling uden alders vedtægter samt en oversigt over foreningens årsrapporter og referater fra tidligere generalforsamlinger nederst på siden her.