Bestyrelsen i Cykling uden alder

Præsentation af Bestyrelsen 2024/2025:

Torben Hollmann (Formand), centerchef sundhed og ældre, Næstved Kommune
Forhenværende formand for FOAs Social- og Sundhedssektor. Hele sin karriere har Torben været medarbejder, leder eller fagpolitisk aktiv indenfor sundheds- og ældreområdet.

 

 

 

Peter Rønn-Petersen (Næstformand)Meyers Madhus
Peter er direktør i Meyers Madhus og Meyers bagerier og har været en del af Cykling uden alders bestyrelse siden foråret 2022. Meyers Madhus laver bl.a. kogebøger, teambuildings for virksomheder, madskoler for socialt udsatte, kurser og løser rådgivningsopgaver for kommunerne med fokus på at skabe bæredygtige, velsmagende og sunde måltider på plejehjem, daginstitutioner, skoler mm. Madhuset har desuden ansvaret for innovation og udvikling i Meyers og ansvaret for bæredygtighed i hele virksomheden.

Før Meyers har Peter arbejdet som konsulent hos Bindslev AS, arbejdet med samfundsforbedringer inden for særligt velfærdsområderne og har efter det arbejdet 4 år som konsulent i social og sundhedskontoret i KL. Det var i KL, at Peter første gang mødte Cykling uden alder og inviterede dem med på en af KL’s konferencer. Peter er uddannet i dansk og kommunikation, er 43 år og bor med min kone og to drenge i Brønshøj.

Anne Kristiansen, fysioterapeut
Tidligere formand og medlem af bestyrelsen siden 2019. Jeg er 56 år gammel, fysioterapeut og bosiddende i Nykøbing Falster. Har frem til 1. januar været ansat som frivilligkoordinator på ældreområdet i Guldborgsund og via dette engageret mig i Cykling uden alder. Jeg har været med til at udvikle Cua i Guldborgsund og været med i planlægning og gennemførelse af mange skønne fællesture. Jeg brænder for stærke fællesskaber, gode aktiviteter og oplevelser for både de ældre og som frivillig. Jeg arbejder nu som rehabiliteringskoordinator i kommunen og fungerer som frivillig pilot og kaptajn på Bakkehuset. Som formand er det vigtigt  at bakke foreningen op i arbejdet med at udvikle stærke pilotnetværk og udvikle samarbejdet med såvel plejecentre som hjemmepleje.

Emilie Sandgaard Kühl, studerende
Jeg er 18 år gammel og bosiddende i hovedstadsområdet, og går til dagligt på Niels Brock DIG, og bliver student sommer 2024. Jeg har planer om i fremtiden at læse politik, filosofi og økonomi i England. Jeg har en stor passion for ældreområdet, og har tidligere arbejdet på Plejecenter Sjælsø som fritidsjobber. Gennem mit arbejde på Plejecenter Sjælsø, fik jeg kendskab til Cykling uden alder. Jeg synes det er yderst vigtigt, at ældre får muligheden for at komme ud og får en mere spændende hverdag. Netop derfor er det mig en glæde at være en del af bestyrelsen i en forening som Cykling uden alder.

 

Hanne Hørlyck, konsulent i Landsbyggefonden
Jeg er uddannet antropolog og arbejder som konsulent i Landsbyggefonden. Her arbejder jeg primært med social udvikling, herunder de boligsociale helhedsplaner, som er et partnerskab mellem boligorganisationer, kommuner, civilsamfundsaktører og erhvervsliv. Jeg er særligt optaget af samspillet mellem sektorer og ikke mindst den sociale bæredygtighed, hvor alle de frivillige kræfter spiller en kæmpe rolle. Jeg har både erfaring fra den kommunale, ngo og fondsverden, og det håber jeg, kan bruges i det gode arbejde, der lægges i Cykling uden alder. Arbejdet omkring et værdigt og godt ældreliv, er en vigtig dagsorden.

Ole Kassow, stifter af Cykling uden alder, formand for Cycling Without Age
Jeg fik idéen til Cykling uden alder i 2012, da jeg bemærkede, at min bydels ældre mennesker var usynlige i bybilledet. Da min far var bundet til sin kørestol i hele min barndom, havde jeg en klar forståelse for, hvordan manglende mobilitet havde indflydelse på et menneskes selvforståelse, mentale sundhed og risiko for at havne i ensomhed. Jeg lejede derfor en gammel Christiania taxicykel og begyndte at tilbyde de lokale ældre plejehjemsbeboere ture i deres by. Det gav dem fornyede relationer, en mulighed for at forblive en del af de lokale fællesskaber og vind i håret, og det gav mig de mest vidunderlige historier og en dejlig fornemmelse af at kunne gøre noget meningsfuldt for andre mennesker. Siden den augustdag i 2012 er 35.000 frivillige i 52 lande verden over gået med i bevægelsen. Til daglig arbejder jeg med Cykling uden alder-afdelinger og -landeprogrammer rundt om i verden.

Robin Vickery, selvstændig rådgiver i DenFjerdeSektor
Jeg er 44 år og fra København. Jeg arbejder som konsulent, hvor jeg hjælper kommuner og sociale organisationer med at udvikle og forankre social- og beskæftigelsesindsatser. Jeg har langt tids erfaring fra både kommune og civilsamfund. Derfor har jeg fokus på forretningsudvikling i civilsamfundet og herunder særligt samarbejdet med kommuner.

Jeg har i mange år været fascineret af Cykling uden alders model – at skabe en bevægelse, hvor hver enhed gør en åbenlys forskel for de ældre.

Peter Næsvang Jensen (Suppleant), cykelpilot i Odsherred
Peter bor i Asnæs og har siden han stoppede sit erhvervsaktive liv i 2019, deltaget som frivillig og startet ”Cykling uden alder” op i Odsherred kommune. Peter har samlet et stort team af aktive
frivillige piloter, der med 5 rickshaws, kører mindst to ture om ugen fra det lokale plejecenter. Som noget nyt, er der nu også kommet gang i tilbud om kørsel for hjemmeboende ældre i Asnæs. I sit aktive erhvervsliv har Peter arbejdet som bygningskonstruktør på tegnestuer, som beskikket byggesagkyndig og energikonsulent. Peter vil bibringe sin erfaring som cykelpilot til bestyrelsens arbejde.