Bestyrelsen i Cykling uden alder

Landsmødet, Træf på tværs, september 2023

Præsentation af Bestyrelsen 2022/2023:

Christina Simonia Straarup (provisorisk forperson)pilot Esbjerg

Anne Kristiansen, Guldborgsund kommune
Formand og medlem af bestyrelsen siden 2019. Jeg er 56 år gammel, fysioterapeut og bosiddende i Nykøbing Falster. Har frem til 1. januar været ansat som frivilligkoordinator på ældreområdet i Guldborgsund og via dette engageret mig i Cykling uden alder. Jeg har været med til at udvikle Cua i Guldborgsund og været med i planlægning og gennemførelse af mange skønne fællesture. Jeg brænder for stærke fællesskaber, gode aktiviteter og oplevelser for både de ældre og som frivillig. Jeg arbejder nu som rehabiliteringskoordinator i kommunen og fungerer som frivillig pilot og kaptajn på Bakkehuset. Som formand er det vigtigt  at bakke foreningen op i arbejdet med at udvikle stærke pilotnetværk og udvikle samarbejdet med såvel plejecentre som hjemmepleje.

Lise Walbom, Food Nation
Jeg er direktør i Food Nation, Danmarks brandingkonsortium for den samlede landbrugs- og fødevareklynge. Food Nation er et non-profit offentligt-privat partnerskab med solid forankring hos både offentlige aktører, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og private virksomheder, der samlet set dækker hele fødevareerhvervet. Igennem nationale- og internationale aktiviteter styrker Food Nation kendskabet til Danmark som ledende fødevarenation gennem profilering af klyngen inden for innovativ, bæredygtig og effektiv fødevareproduktion.

Jeg har tidligere arbejdet i både den offentlige og private sektor. Dels som konsulent hos Dansk Industri med politisk interessevaretagelse og produktivitet. Dels hos Bindslev AS som konsulent med bl.a. innovationsprojekter og strategiudvikling og hos FDB bl.a. med etiske valg hos forbrugere. Hos Fødevareministeriet har jeg bl.a. arbejdet med regeludvikling og kontrol af økologisk landbrug.

Jeg er uddannet agronom og med diplomuddannelse inden for ledelse. Jeg er 50 år og bor med min mand og tvillinger på Vesterbro i København. Her fra foregår mest transport på cykel.

Ole Kassow, stifter af Cykling uden alder, formand for Cycling Without Age
Jeg fik idéen til Cykling uden alder i 2012, da jeg bemærkede, at min bydels ældre mennesker var usynlige i bybilledet. Da min far var bundet til sin kørestol i hele min barndom, havde jeg en klar forståelse for, hvordan manglende mobilitet havde indflydelse på et menneskes selvforståelse, mentale sundhed og risiko for at havne i ensomhed. Jeg lejede derfor en gammel Christiania taxicykel og begyndte at tilbyde de lokale ældre plejehjemsbeboere ture i deres by. Det gav dem fornyede relationer, en mulighed for at forblive en del af de lokale fællesskaber og vind i håret, og det gav mig de mest vidunderlige historier og en dejlig fornemmelse af at kunne gøre noget meningsfuldt for andre mennesker. Siden den augustdag i 2012 er 35.000 frivillige i 52 lande verden over gået med i bevægelsen. Til daglig arbejder jeg med Cykling uden alder-afdelinger og -landeprogrammer rundt om i verden.

Peter Rønn-PetersenMeyers Madhus
Peter er direktør i Meyers Madhus og Meyers bagerier og har været en del af Cykling uden alders bestyrelse siden foråret 2022. Meyers Madhus laver bl.a. kogebøger, teambuildings for virksomheder, madskoler for socialt udsatte, kurser og løser rådgivningsopgaver for kommunerne med fokus på at skabe bæredygtige, velsmagende og sunde måltider på plejehjem, daginstitutioner, skoler mm. Madhuset har desuden ansvaret for innovation og udvikling i Meyers og ansvaret for bæredygtighed i hele virksomheden.

Før Meyers har Peter arbejdet som konsulent hos Bindslev AS, arbejdet med samfundsforbedringer inden for særligt velfærdsområderne og har efter det arbejdet 4 år som konsulent i social og sundhedskontoret i KL. Det var i KL, at Peter første gang mødte Cykling uden alder og inviterede dem med på en af KL’s konferencer. Peter er uddannet i dansk og kommunikation, er 43 år og bor med min kone og to drenge i Brønshøj.

Robin VickeryKøbenhavn
Jeg er 44 år og fra København. Jeg arbejder som konsulent, hvor jeg hjælper kommuner og sociale organisationer med at udvikle og forankre social- og beskæftigelsesindsatser. Jeg har langt tids erfaring fra både kommune og civilsamfund. Derfor har jeg fokus på forretningsudvikling i civilsamfundet og herunder særligt samarbejdet med kommuner.

Jeg har i mange år været fascineret af Cykling uden alders model – at skabe en bevægelse, hvor hver enhed gør en åbenlys forskel for de ældre.

Susanne Lysholm Jensen, frivilligkoordinator Sorø
Jeg er 64 år og bor i Roskilde. Til daglig arbejder jeg som frivilligkonsulent på ældreområdet i Sorø Kommune med fokus på at styrke samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet. I april 2014 var jeg tovholder på at rulle Cykling uden Alder ud i Sorø. I store dele af kommunen findes der ikke plejecentre, så jeg har især arbejdet med at etablere og styrke samarbejdet mellem hjemmeplejen og de frivillige piloter. Jeg er vild med Cykling uden Alder som koncept og er sikker på, at det lokalt betyder noget at være en del af en større bevægelse. Men samtidig er jeg overbevist om, at bæredygtigheden på sigt afhænger af et stærkt lokalt fællesskab. Så jeg brænder også for at udvikle og styrke samspillet og synergien mellem foreningen Cykling uden Alder og de lokale CUA-initiativer.

Torben Hollmann, centerchef sundhed og ældre, Næstved Kommune