Research, resultater & viden

Hvorfor er cykelturene vigtige?

Her på siden finder du et udpluk af de projekter og forskningsresultater der bl.a. viser, hvorfor cykelturene er vigtige. Cykelturene skaber livskvalitet for både passagerer og piloter samt øger arbejdsglæden hos personalet. Du kan downloade en pdf-version her. God læselyst!

 

Når Bevægelse Bevæger (2024)

Et 3-årigt forskningsprojekt, udført af Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvad det betyder fysiologisk, mentalt og socialt for mennesker, der ikke selv kan bevæge sig, at blive bevæget gennem andre. Konklusionerne viser bl.a. at deltagelse i cykelture har en positiv betydning på særligt passagerernes mentale og sociale sundhed i form at et socialt fællesskab, frisk luft og nye oplevelser. LÆS MERE →

Cykling uden alder i Københavns Kommune (2023)

Indsatsens mål har været at sikre en god og aktiv struktur for Cykling uden alder i Københavns Kommune. Det bærende element har været ansættelsen af en lokalkoordinator. Indsatsen har skabt en positiv udvikling i antallet at ture, piloter og fællesskabet på tværs af lokationerne.

 

Flere mænd ind i cykelfællesskaber: Kaptajner baner vejen for nye cykelpiloter (2023)

I samarbejde med Østifterne har foreningen sat fokus på udfordringen om, at mange piloter læres op, men at piloter ikke kommer igen. Mere end 120 engagerede kaptajner, piloter og personale har delt deres erfaringer og udviklet ideer for at sikre, at nye piloter kommer godt i gang. Forløbet har- og skal sikre, at kaptajner er klædt godt på til at invitere nye piloter ind i cykelfællesskabet. LÆS MERE →

 

Op på klingen mand – ned i gear (2021)

Projektet har med sine mandehold på tværs af landet, fremmet mænds fællesskaber og sundhed ved, at de gør noget aktivt, noget sammen og noget for andre. Mændene har vist stor vilje til at engagere sig frivilligt, men denne vilje skal nudges frem, plejes og anerkendes med relationelle midler, fx fysiske møder og konkrete aktiviteter at være sammen om, hvor der er rum for individualitet. Projekt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Cycling Without Age: Assessing the Impact of a Cycling-Based Initiative on Mood and Wellbeing (2020)

Forskning fra Skotland. Analyserne afslørede signifikant forbedring i humør og velvære hos de ældre på ture med cykelture versus dage uden cykelture. LÆS MERE →

 

 

Alle skal ud og cykle (2020)

Mange piloter tiltrækkes af og sætter pris på den stemning, der er omkring cyklen og cykelturene: Venlighed, smil og grin når der små-bakses med at få alle klar til turen. Cykelturene giver fællesskab og mulighed for at invitere lokalsamfundet ind i oplevelsen. Projektet er støttet af Nordea Fonden. LÆS MERE →

 

Dag- og langture – “Vind i håret giver livsglæde og ny energi” (2018)

AskovFonden har i samarbejde med Cykling uden alder undersøgt, hvad der sker med piloter, personale og passagerer, når de planlægger og deltager i en dagtur eller tager på langtur over flere dage med flere rickshaws. Projektet er støttet af AskovFonden. LÆS MERE →

 

Et twist af eventyr i hverdagen. Antropologisk evaluering af dag- og langture (2018)

Dag- og langture kan være med til at skabe en kulturændring på ældreområdet. Turene puster nyt liv i hverdagen for de ældre, der bor på plejehjem, og giver samtidig ny mening for mange medarbejdere. Læs “Antropologisk evaluering af dag- og langture” af Suna Christensen, antropolog og Ph.D. LÆS MERE →

 

Naboskab på hjul (2018)

Cykling uden alder inspirerer til en let tilgang til naboskab – Vi skaber mod og lyst til at banke på og være noget for hinanden, nabo til nabo. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen. LÆS MERE →

 

Værdighed på Hjul (Dag- og langture) (2018)

Evaluering af 3 års arbejde med at udvikle dag- og langture metodisk og i praksis viser, at Cykling uden alder skaber en forandring på plejehjemmene, blandt andet i arbejdsrutiner, i samværet mellem ældre og medarbejdere og i samarbejdet med frivillige. LÆS MERE →

 

“ABC for Mental Sundhed og Cykling uden alder” af Psykiatrifonden (2018)

Mental sundhed er mindst ligeså vigtigt som fysisk sundhed. Noget så enkelt som at cykle en tur og mærke vinden i håret, er med til at fremme mental sundhed. Gør noget aktivt (A), gør det sammen med andre (B) og gør noget meningsfuldt (C). Det er ABC for mental sundhed. LÆS MERE →

 

Livskvalitet på hjul (2017)

Cykling uden alder har sammen med en række plejehjem i medlemskommuner gennemført et projekt med fokus på, at ældre får ønsker og drømme om oplevelser – store som små – og nye fællesskaber opfyldt gennem cykelture. Projektet blev støttet af satspuljemidler i Sundheds- og Ældreministeriet.
LÆS MERE →

 

Vi samarbejder med:

Aktuelt

Cykelture for ældre i eget hjem

Cykling uden alder startede med cykelture på plejehjem, men nu kan flere og flere ældre i eget hjem også få en god cykeloplevelse.
Læs mere →

Vi Cykler Sammen 2024

I  år er Vi Cykler Sammen lidt anderledes: Fokus er på fællesture og begivenheden er spredt ud fra 1. juni – 30. juni i hele landet.
Læs mere og tilmeld dig →

Bliv pilot

Som cykelpilot hos Cykling uden alder inviterer du ældre ud på tur i rickshaw. Sammen får I nye oplevelser og frisk luft.
Læs mere →