Research, resultater & viden

Når Bevægelse Bevæger

Når Bevægelse Bevæger er et 3 årigt forskningsprojekt, der udføres af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvad det betyder fysiologisk, mentalt og socialt for mennesker, der ikke selv kan bevæge sig, at blive bevæget gennem andre.

LÆS MERE →

En fælles rejse mod mental sundhed

Cykelpiloter er vigtige. De understøtter basale psykologiske behov hos de ældre ved at tilbyde menings- og omsorgsfulde relationer. Studier antyder, at cykelturene har karakter af mindfulness og giver mulighed for selvbestemmelse.

LÆS MERE →

Kammerateligt fællesskab

Mange piloter tiltrækkes af og sætter pris på den stemning, der er omkring cyklen og cykelturene: Venlighed, smil og grin når der små-bakses med at få alle klar til turen. Cykelturene giver fællesskab og mulighed for at invitere lokalsamfundet ind i oplevelsen. Læs mere om de erfaringer og den viden, der kom ud af arbejdet med “Alle skal ud og cykle” her.
Projektet er støttet af Nordea Fonden.

LÆS MERE →

Dag- og langture – “Vind i håret giver livsglæde og ny energi”

AskovFonden har i samarbejde med Cykling uden alder undersøgt, hvad der sker med piloter, personale og passagerer, når de planlægger og deltager i  en dagtur eller tager på langtur over flere dage med flere rickshaws.
Projektet er støttet af AskovFonden.

LÆS MERE →

Et twist af eventyr i hverdagen. Cykelture skaber kulturændring på ældreområdet.

Dag- og langture kan være med til at skabe en kulturændring på ældreområdet. Turene puster nyt liv i hverdagen for de ældre, der bor på plejehjem, og giver samtidig ny mening for mange medarbejdere. Læs “Antropologisk evaluering af dag- og langture” af Suna Christensen, antropolog og Ph.D.

LÆS MERE →

Naboskab på hjul

Cykling uden alder inspirerer til en let tilgang til naboskab – Vi skaber mod og lyst til at banke på og være noget for hinanden, nabo til nabo.
Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen.

LÆS MERE →

Værdighed på hjul (Dags- og langture)

Evaluering af 3 års arbejde med at udvikle dag- og langture metodisk og i praksis viser, at Cykling uden alder skaber en forandring på pleje-centrene, blandt andet i arbejdsrutiner, i samværet mellem ældre og medarbejdere og i samarbejdet med frivillige.

LÆS MERE →

Livskvalitet på hjul

Cykling uden alder har sammen med en række plejehjem i medlemskommuner gennemført et projekt med fokus på, at ældre får ønsker og drømme om oplevelser – store som små – og nye fællesskaber opfyldt gennem cykelture.
Projektet blev støttet af satspuljemidler i Sundheds- og Ældreministeriet.

LÆS MERE →


Vi samarbejder med: