Søg tilskud fra kommuner og fonde

Som medlem af foreningen Cykling uden alder, har du mulighed for at søge penge hos fonde, kommuner mm. i foreningens navn.

Som piloter kan I fx søge §18 midler til at styrke jeres lokale netværk omkring cyklerne. Det er kommunerne, der administrerer §18-midlerne. Måske har I brug for postkort, der kan deles ud, t-shirt til piloter, nye batterier eller forplejning til en cykeltur.
§18 og lokale private fonde kan måske støtte udgifter i forbindelse med dagture, langture eller andre lidt større projekter. TrygFonden, Nordea-fonden og VELUX FONDEN kan fx søges om penge til nye cykler – og husk også at søge til medlemskab (hvis I ikke er medlem) og startpakker, så cykelfællesskaberne kommer godt fra start.

Cykling uden alder har valgt ikke at være organiseret med egentlig lokale foreninger, der har lokale bestyrelser mm. I stedet tror vi på, at den landsdækkende forening bliver stærkere af at udvikle lokale netværk omkring plejecentre, gymnasier, boligforeninger, hvor piloter, personale og andre interesserede samarbejder om konkrete ideer og projekter, der skal blomstre lokalt. Den form for organisering forhindrer på ingen måde, at I som medlemmer kan søge penge i foreningens navn til at bruge lokalt.

Søg midler i foreningens navn

Når du søger midler i Cykling uden alders navn hos kommuner, lokale/nationale fonde mm, skal det selvfølgelig være til aktiviteter, projekter og ideer, der ligger inden for foreningens formål og ånd. Læs mere om de ledende principper i Cykling uden alder og vores vision. Læs også mere her om Cykling uden alder.

Find vedtægter, regnskaber og referater fra generalforsamlinger her eller mere information om, hvordan vi driver foreningen Cykling uden alder.

Donationer og støttemidler kan sættes ind på foreningens konto, oprettet netop til midler søgt lokalt.
Skjern Bank, reg. nummer 7780 kontonummer 2324812

CVR-nr. 35689990

Når du har fået donation

  1. Send en mail, når du har fået en bevilling, og send en kopi af ansøgningen og bevillingsbrev på mail til hej@cyklingudenalder.dk.
  2. Pengene skal sættes ind i Skjern Bank, reg. nummer 7780 kontonummer 2324812 og øremærkes tydeligt. Brug fx titel på ansøgning.
  3. Faktura (et udlæg) skal udstedes til Cykling uden alder. Når der skal betales af de midler, I har fået bevilliget, sendes faktura til hej@cyklingudenalder.dk.
  4. Cykling uden alder betaler, bogfører regningen og sørger for et færdigt regnskab, når midlerne er brugt.

Foreningen skal ikke betale fondsskat på 17,5% af fondsmidler.

OBS! Når du vælger at bruge foreningens konto, skal du regne med, at 8-10 % af bevillingen går til at dække udgifter til fx bogføring, håndtering af bilag og slutregnskab, hvor revisor tjekker, at midlerne er brugt i forhold til det søgte formål.

Husk derfor at søge til administration og revision, når du søger penge.