Ledende principper

Generøsitet

Cykling uden alder bygger på generøsitet og venlighed. Piloterne spreder det gode budskab og inviterer nye piloter gennem glædesspredende historier. Ikke fordi det er en forpligtigelse, men fordi de har lyst. Piloterne fortæller alle de skønne historier fra cykelturene videre til plejepersonalet og skaber dermed også relationer med personalet, der gennem fortælling for del i turene og bedre kan gøre turene til en del af de ældres hverdag. Personalet på plejecentrene skaber et godt miljø og kultur for piloterne, således det er nemt at være engageret på det enkelte plejecenter og invitere naboer med på tur. De ansatte er med til at sprede de gode historier til deres kolleger og de andre ældre, så endnu flere får mulighed for at få vind i håret – og flere får mulighed for at dele deres fortællinger. Kommunerne hjælper hinanden på tværs fx i opstarten med erfaringsdeling, med udlån af cykler, gode historier, sparring, idéer og gensidige råd til praksis. Netværk er noget alle investerer i.

Vores mål er at sprede glæde, alle steder vi kommer forbi for passagerer, piloter og personale – de tre P’er – i Cykling uden alder.

Langsommelighed

Vi cykler langsomt i respekt for andre og miljøet. Langsom cykling er et grundprincip, som sikrer, at piloter og passagerer fornemmer verden omkring dem, er til stede i nuet, og får mulighed for at være i kontakt med dem de møder og det de ser. Forbipasserende får ligeledes mulighed for at være nysgerrige og lære deres ældre naboer samt Cykling uden alder at kende.

IMG_20150416_111834

10277639_627880510635561_1845949347711382317_n

16736774426_5d8541f8d6_o

Historiefortælling

I takt med at vi bliver ældre, mister vi vidner til vores liv og fortællinger. At flytte ind på plejecenter kan mindske adgangen til sociale fællesskaber og muligheden for at opbygge nye relationer. Ældre mennesker har så mange livshistorier, fortællinger og visdom, der vil blive glemt, hvis ikke vi rækker ud og lytter til dem. At have vidner til sine historier og stadig at skabe nye historier gennem fælles oplevelser er afgørende for trivsel, livsglæde, livskvalitet og oplevelsen af ensomhed. Derfor fortæller vi selv historier og lytter på alle de historier, passagererne har lyst til at fortælle. Vi bliver hinandens vidner og deler de gode historier via mund til mund eller på de sociale medier. Historiefortælling har ligeledes en afgørende betydning for at opbygge og sprede glæden i bevægelsen, selvom det blot er en enkelt linje, et tweet eller et billede. Der deles ikke stigmatiserende eller personfølsomme oplysninger.

Relationer

Cykling uden alder handler om at skabe nye, givende og meningsfulde relationer: mellem generationer, blandt ældre, mellem piloter og passagerer og plejepersonale og familiemedlemer. Relationerne opbygger tillid, lykke og livskvalitet og på den måde skaber vi tilsammen meget bedre naboskaber og samfund for alle.

Uden alder

Livet slutter ikke, selvom dåbsattesten er dateret tilbage i 1930erne eller før. Livet folder sig ud i alle aldre, ung som gammel, og kan være både spændende, sjovt, trist, smukt og meningsfuldt. Uanset ens alder har vi brug for at kunne være noget for nogen – og føle vi har værdi for hinanden og føle, der er brug for os. I Cykling uden alder giver alle et nap med og er betydningsfulde gennem de relationer og venskaber, der opbygges på cykelturene. De ældre får gennem Cykling uden alder igen mulighed for at sætte deres ressourcer i spil.
Cykling uden alder handler om at lade mennesker blive ældre i en positiv ramme og stadig have muligheden for at være en del af og deltage i samfundet og drømme med om alle de muligheder og oplevelser, der ligger forude.

Esbjerg 5