Privatlivspolitik

Det er vigtigt for Cykling uden alder, at alle kan have tillid til vores virke og vores evne til at beskytte personoplysninger. Derfor har vi en privatlivspolitik, der beskriver vores tilgang til personoplysninger, og hvordan vi overholder gældende lovgivning og regler.

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter Cykling uden alders hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver medlem, tilmelder dig som pilot og/eller kaptajn, opretter dig som koordinator eller bliver skrevet på en tur som passager via vores bookingsystem book2go.bike.

Vi opbevarer og behandler følgende typer af personoplysninger ved tilmelding til at modtage vores nyhedsbrev: Navn, mailadresse og tilhørskommune.

Vi opbevarer og behandler følgende typer af personoplysninger, når du bliver medlem: Navn, adresse, email-adresse og telefonnummer.

I det omfang, du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, når du opretter dig som pilot og/eller kaptajn, opbevares og behandles desuden: Navn, køn, alder, telefonnummer, e-mailadresse og hvilke lokationer, du er tilknyttet som pilot/kaptajn.

koordinatorer opbevarer og behandler vi følgende personoplysninger: Navn, telefonnummer, e-mailadresse og hvilken lokation, du er tilknyttet.

passagerer opbevarer og behandler vi følgende personoplysninger: Navn og evt. lejligheds-/værelsesnr. på plejecentret eller i boligområdet.

Ved økonomisk støtte anvendes personoplysninger til at administrere økonomisk støtte til Cykling uden alder fra privatpersoner.  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og bankoplysninger. CPR-nummer kan valgfrit oplyses, hvis skattefradrag ønskes.

Vi opsamler oplysninger direkte fra dig. Vi kan dele dine personoplysninger med; offentlige myndigheder, herunder SKAT i forbindelse med indberetning af bidrag. Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Vi bruger dine personoplysninger til noget forskelligt afhængig af, om du er medlem, koordinator, pilot og/eller kaptajn, passager eller alene modtager et nyhedsbrev.

Er du medlem, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne administrere dit medlemsforhold.
 • Kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab.
 • Kunne sende sms med relevant information om dit medlemskab, nyheder og andre events.

Er du pilot og/eller kaptajn, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne tilbyde dig oplæring, cykelture og arrangementer på de lokationer, du er tilknyttet, og i dit lokalområde.
 • Kunne sætte piloter og kaptajner i kontakt med hinanden.
 • Kunne give andre piloter/kaptajner i hele landet mulighed for at invitere dig med på relevante ture og til sociale arrangementer.
 • Registrere din funktion ift. forsikringsdækning og statistik ift. frivillige i foreningen.
 • Kunne sende sms om relevante ture, ændringer, nyheder og andre events.

Er du passager, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne videregive dine oplysninger til den pilot, der har tilbudt en cykeltur, så vedkommende kan finde frem til den rette passager på plejecentret/i boligområdet.

Er du koordinator, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne sætte frivillige piloter og kaptajner i kontakt med dig ift. oplæring, cykelture og arrangementer.
 • Kunne samarbejde med dig ift. din koordinatorrolle.
 • Kunne sende sms om relevante ændringer, nyheder og andre events.

Er du modtager af nyhedsbrevet, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Udsende nyhedsbreve.
 • Kunne invitere dig til lokale arrangementer i Cykling uden alder regi.

Periode for opbevaring

Vi bestræber os altid på at opbevare og behandle dine personoplysninger i kortest mulig periode. Dvs. at vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige ift. at modtage nyhedsbrev, være betalende medlem eller din funktion som koordinator, frivillig pilot og/eller kaptajn eller passager. Som modtager af nyhedsbrevet skal du selv afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke længere ønsker det. Hvis du er koordinator, frivillig pilot og/eller kaptajn, kan du altid kontakte os, hvis du ikke længere ønsker at være en del af Cykling uden alder. Vi gennemgår en gang om året de personoplysninger, vi har på koordinatorer, frivillige piloter og kaptajner, og sletter piloter og kaptajner, der ikke har været aktive i systemet ’book2go’ siden sidste gennemgang.

Ved økonomisk støtte opbevarer vi navn, adresse, CPR-nummer og bankoplysninger, så længe det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser efter bogføringsloven og indberette til Skat.

Videregivelse af oplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart. Dog skal du være opmærksom på, at som koordinator, frivillig pilot og/eller kaptajn kan de personoplysninger, du har givet os, (navn, telefonnummer, mailadresse og hvilken lokation, du som pilot/kaptajn er tilknyttet) ses af andre piloter/kaptajner, når de logger sig ind i vores interne system ’book2go’. Det samme gælder oplysninger på passagerer (navn og lejligheds-/værelsesnr.).

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse opbevarer og behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver opbevaret og behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet. Henvendelse herom kan ske til: hej@cyklingudenalder.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33193200 eller email dt@datatilsynet, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Ansvarlig

Cykling uden alder
Vasbygade 10
2450 København SV

Telefon: 20762979
E-mail: hej@cyklingudenalder.dk