Sådan driver vi Cykling uden alder

Cykling uden alder er en landsdækkende forening med over 2.210 frivillige piloter i mere end 45 kommuner landet over. I dag er der således over 50.000 ældre, der bor på plejehjem med rickshaw, og som har mulighed for at være en del af et glædespredende fællesskab og få vind i håret.

Vi har naturligvis udgifter, der er forbundet med at drive en organisation, der sprudler af aktivitet: hjemmeside og bookingsystem skal udvikles og holdes i luften, medarbejdere skal aflønnes, forsikringspræmier forfalder og udlejeren skal have sin husleje.

Foreningen er en del af den internationale paraplyorganisation, Cycling Without Age, der drives som en international non-profit-organisation. Cykling uden alder drives med hjælp fra private fondsmidler, kurser, aktiviteter, medlemskaber og kommunale puljer. Vi arbejder til stadighed med ansøgninger til relevante fonds- og puljemidler, der skal sikre, at foreningens formål kommer endnu flere ældre mennesker til gode.

I København har vi etableret et sekretariat, som er åbent for frivillige og alle nysgerrige, og hvor vi, et lille hold af fuldtidsmedarbejdere og freelancere, til dagligt arbejder.

Vores opgaver er alsidige og består fx af planlægning og gennemførsel af dag- og langture, organisering og deltagelse i arrangementer, kickoffs for kommuner landet over, support af foreningens piloter og kommunale medarbejdere med alt fra it til oplæring og udvikling af infomaterialer, analysearbejde, dokumentation, instruktionsmaterialer, forskning, indsamling og publicering af historier på nyhedsbreve, sociale medier og hjemmeside, brobygning og samarbejde med andre spændende organisationer, bogføring og afrapportering til fonde og bestyrelse.

I det hele taget består medarbejdernes arbejde i at udvikle bevægelsen Cykling uden alder med udgangspunkt i principperne om medborgerlig aktivisme, åbenhed og involvering. Mange elementer, der i dag er en del af vores DNA, er opfundet eller udviklet af piloter, medarbejdere og passagerer rundt om i landet.

Alle medarbejdere lægger ud over deres lønnede arbejde desuden mange ugentlige frivilligtimer som piloter og kaptajner i foreningen.

Hvis du har spørgsmål til foreningens drift og økonomi, er du meget velkommen til at skrive til os.

Cycling Without Age

Foreningens internationale paraplyorganisation, Cycling Without Age, drives som en international non-profit-organisation, og er pr. 1. januar 2017 delvist finansieret af bidrag fra salget af rickshaws til globale Cykling uden alder-programmer, men drives ellers i det store og hele som et holakrati af frivillige kræfter i hele verden.
Organisation er grundlagt i Danmark og har et sekretariat, der hjælper ildsjæle, lande (herunder Cykling uden alder), byer og lokale fællesskaber i nu over 3.000 byer i over 40 lande verden over med at etablere og drive lokalafdelinger til gavn for titusindvis af ældre, der ellers ikke har mulighed for at være en del af deres lokalsamfund.

Cycling Without Age, 2023. Opdateres løbende


Vi samarbejder med: