Nu inviteres flere hjemmeboende ældre på cykeltur

Nyt samarbejde mellem Trygfonden og Cykling uden alder

I samarbejde med TrygFonden sætter Cykling uden alder nu gang i en helt ny indsats under titlen: ”Cykling til hjemmeboende ældre: Ruten til flere gode leveår”.

Indtil nu har Cykling uden alder rettet indsatsen mod ældre på plejehjem, hvor cykelpiloter i 50 kommuner uge for uge giver ældre mulighed for en pedaldrevet tur i det fri. Men fra oktober i år vil cykelpiloter i 10 kommuner også banke på døren til de ældres eget hjem med tilbuddet. Efter afprøvning og justering er målet næste sommer at udvide indsatsen til over halvdelen af landets kommuner, og på sigt er missionen, at hjemmeboende ældre i hele landet får glæde af Cykling uden alders aktiviteter. Og indsatsen er vigtig.

Cykelture skaber livskvalitet og mindsker ensomhed

Forskningsresultater fra Syddansk Universitet tyder nemlig på, at cykelturene modvirker ensomhed og styrker livskvalitet og tryghed gennem positive oplevelser og relationer på tværs af alder og fysisk formåen. Cykelturene giver de ældre frisk luft, mulighed for at komme rundt i lokalområdet og genbesøge gode minder i selskab med andre. Samværet på cyklen skaber glæde, fællesskab, berigende samtaler og meningsfulde øjeblikke for både ældre og cykelpilot.

Nedlukningerne gav ny kreativitet

Cykling uden alder har længe mærket en stigende efterspørgsel fra ældre i eget hjem, deres pårørende og respektive kommuner. Ideen til indsatsen opstod, efter at enkelte cykelpiloter i kølvandet på corona-nedlukningerne selv tog initiativ til at cykle med hjemmeboende, til stor glæde for både ældre, pårørende og cykelpiloter.

Du kan også være med!

Alle er velkomne i Cykling uden alder. Tilmeld dig som kommune, cykelpilot eller passager, eller bliv samarbejdspartner og vær med til at skabe meningsfulde øjeblikke og værdifulde fællesskaber for ældre overalt i landet. Læs herunder hvordan:


Styrk den lokale sammenhængskraft i din kommune

Repræsenterer du en kommune? Læs om alle fordelene og hvad det kræver at igangsætte indsatsen i din kommune. For at deltage i afprøvningen skal du være medlemskommune i Cykling uden alder:

Tilmeld din medlemskommune

Er din kommune ikke medlem? Tilmeld jer her

Vi samarbejder med hjemmeplejen, lokale foreninger og lokalsamfundet, så det bliver nemmere at arrangere cykelturene lokalt med hjemmeboende ældre. Derved styrkes sammenholdet i kommunen. Du kan altid kontakte os og høre nærmere.

Vil du være cykelpilot?

Er du privatperson, og vil du give hjemmeboende ældre mulighed for at opleve glæden ved at cykle og være en del af sociale fællesskaber uden for hjemmet? Så er Cykling uden alders nye indsats noget for dig! Det tager ikke mange timer at øge livskvaliteten. Men det er så afgørende.

Tilmeld dig som pilot

Læs mere eller kontakt os og hør nærmere. Om passageren er din forælder, bedsteforælder, nabo, ven, bekendte eller en, du aldrig har mødt før, er op til dig.

Er du ældre eller pårørende?

Kender du en hjemmeboende ældre, der kunne have glæde af en cykeltur, eller kunne du selv have glæde af en tur som passager? Kontakt os og hør nærmere om muligheden i din kommune.

Det er ikke bare en cykeltur. At komme ud at cykle med andre skaber luftforandring, bringer minder frem, vækker sanser og skaber glæde. Og så bliver man en del af et trygt og hyggeligt fællesskab.


Er du en forening?

Har dine medlemmer gavn af at blive en del af et cykelfællesskab, enten som passager eller cykelpilot? Vi vil meget gerne samarbejde. Kontakt os og hør nærmere. Cykelturene skaber bånd og øger trivslen for både ældre og cykelpiloter.


Indsatsen er støttet af TrygFonden over en to-årig periode. Støtten går til afprøvning og udbredelse af tilbuddet, hvor ældre hjemmeboende får mulighed for at komme på cykeltur med Cykling uden alder.