Hjemmeboende ældre skal også på cykeltur

Udviklingsprojekt i samarbejde med TrygFonden:

10 kommuner afprøver Cykling uden alder til hjemmeboende ældre

Skal jeres kommune være med?

I dag kan ældre på plejehjem i 50 kommuner få en pedaldrevet tur i det fri. Nu skal et samarbejde med TrygFonden sikre, at hjemmeboende ældre også får muligheden. Vi søger 10 kommuner, der gerne vil være med i udviklingsarbejdet.

Tilmeld jeres kommune her

Kom til åbent hus og hør mere

 • ASNÆS I ODSHERRED
  Tirsdag d. 14. november
  kl. 14.00 – 15.30 og kl. 16.00 – 17.30
  Bobjergcentret
  Stadionvej 3
  4550 Asnæs
 • DRAGØR
  Tirsdag d. 21. november kl. 14.00 – 16.00
  Dragørs Aktivitetshus
  Wiedergården 2
  2791 Dragøg
 • VAMDRUP I KOLDING KOMMUNE
  Den 23. november
  kl 13.00 – 14.30 og 16.30 – 18.00
  Aktivitetshuset Lindely
  Lindegade 1
  6580 Vamdrup

Stor efterspørgsel efter tilbud til hjemmeboende

Indtil nu har Cykling uden alder været et tilbud til ældre på plejehjem, men i takt med udbredelsen og de gode resultater har ældre i eget hjem, deres pårørende og kommuner efterspurgt muligheden. Flere kommuner cykler allerede med hjemmeboende ældre, og det er i samarbejde med dem og deres erfaringer, konceptudviklingen tager afsæt. Læs om erfaringerne i Sorø og Kolding.

Hvad får I ud af at deltage?

Ud over alle fordelene ved cykelturene, får I et skræddersyet udviklingsforløb, som sikrer god implementering i jeres kommune. Indsatsen bliver dokumenteret, og I bliver rollemodel for andre kommuner med rig mulighed for at dele jeres erfaringer og resultater.

Hvad kræver det?

Hvis kommunen allerede er medlem af Cykling uden alder, er der ingen direkte omkostninger forbundet med at være med.
Jeres deltagelse kræver dog, at I:

 1. Stiller cykler til rådighed (dem der typisk er på plejehjem nu)
 2. Siger ja til at deltage i hele indsatsens afprøvnings- og udbredelsesperiode fra 1. oktober 2023 til 31. december 2024
 3. Deltager i et begrænset antal møder
 4. Deler jeres erfaringer internt og eksternt (fx på netværksmøde, hjemmeside, SoMe, et interview m.v.)
 5. Sammen aftaler vi, hvem der har den koordinerende rolle omkring cykling med hjemmeboende ældre (det kan være frivillige). Timeforbrug er forskelligt og afstemmes på førstkommende fællesmøde

Cykling uden alder står for projektledelse, kommunikation, uddannelse af piloter mv. Projektet tager afsæt i de nuværende strukturer i forhold til booking af ture, som I allerede bruger og kender.

Her kan du finde en aktivitetsplan, der viser opstartsforløbet for tilmeldte kommuner.

Tilmeld jeres kommune her

Præsenta-
tions
materiale
(info)

Præsenta-
tions
materiale
(pptx)

Tilmeld jer
projektets
nyhedsmail

Vil I gerne høre mere eller har I spørgsmål?

Kontakt projektkoordinator: ida@cyklingudenalder.dk, tlf.: 28 24 11 33


 

Sådan bidrager Cykling uden alder

 • Øger den ældres mentale og fysiske sundhed. Mindsker ensomhed og udskyder demens
 • Øger arbejdsglæden hos personale op til 70 % (målt på plejehjem)
 • Gavner og øger pårørendes samvær med den ældre, da cykelturene er en god fælles aktivitet
 • Inviterer nye borgergrupper ind i foreningslivet – både som cykelpiloter og anden støtte

Læs mere om hvorfor cykelturene er vigtige

Eksempel fra Sorø

I Sorø har de siden starten (2015) både cyklet med hjemmeboende ældre og ældre på plejehjem. Det er derfor en helt naturlig del af deres procedurer. Piloterne er almindeligt oplært, de cykler med begge grupper af ældre og bruger Book2Go. Noten i Book2Go bruges til at skrive, at der cykles med en hjemmeboende ældre. Cyklerne står ved et aktivitetscenter, kulturhus, plejehjem og plejeboliger. Kommunen ejer cyklerne og betaler for vedligeholdelse, og alle ældre kan bruge dem.

Eksempel fra Kolding

I Kolding startede cykling med hjemmeboende som et initiativ under corona-nedlukningerne, hvor plejehjemmene var lukket for besøg og cykelture. De indgik et samarbejde med hjemmeplejen, som visiterede ældre, der ønskede en cykeltur. Piloterne fik de gennem afholdte arrangementer, hvor fokus var på cykling med ældre i eget hjem. Alle kommunens cykler kan bruges til hjemmeboende ældre. Cyklerne står på plejehjem og på et aktivitetscenter.


Indsatsen er støttet af TrygFonden over en to-årig periode. Støtten går til afprøvning og udbredelse af tilbuddet, hvor ældre hjemmeboende får mulighed for at komme på cykeltur med Cykling uden alder.