Kommunalt medlemskab

Kommuner kan via et kommunalt medlemskab blive en del af en hastigt voksende og glædespredende bevægelse og landsdækkende forening, hvor grundprincippet er, at vi hjælper hinanden.

De kommunale medlemskaber gør det muligt for foreningen at skabe en infrastruktur og forudsætningerne for, at endnu flere ældre kan få vind i håret:

  • Vi byder jer velkommen i et berigende netværk af danske kommuner (pr. 1. januar 2019 har foreningen 46 medlemskommuner). Vi skaber virtuelle erfaringsnetværk, workshops og indbyder til fællesture med deltagelse fra mange kommuner.
  • Vi tilbyder kommuner og plejecentre i hele landet mulighed for at låne en rickshaw gratis i en uge for at få sat gang i cyklingen eller inspirere politikere og forvaltning til at komme i gang.
  • Vi vedligeholder og videreudvikler bookingsystemet GO, som oprindeligt blev udviklet med tilskud fra Københavns Kommune og som stilles til rådighed for andre kommuner. Ved fælles hjælp kan vi gøre systemet og oplevelsen endnu bedre til glæde for både piloter, medarbejdere og ældre. Det er en stor og krævende opgave, som vi kun kan løse gennem midlerne fra foreningens kontingenter.
  • 2-timers inspirationsoplæg om Cykling uden alder for kommunale medarbejdere herunder kort introduktion til GO.
  • Support af GO over mail og telefon.
  • Desuden inkluderer vi en ulykkes- og ansvarsforsikring for medlemskommunernes frivillige piloter i Cykling uden alder. Beslutningen om at tegne en fælles ulykkes- og ansvarsforsikring blev truffet, da de danske forsikringsselskaber tolker dækningen af vores piloters egne ulykkes- og ansvarsforsikringer forskelligt og idet de færreste kommuner har generelle forsikringer, der dækker alt frivilligt arbejde.

Prisen for et kommunalt medlemskab afhænger af kommunens størrelse:

  • Kommuner under 50.000 indbyggere: 12.000 kr. pr. år.
  • Kommuner mellem 50.000 og 100.000 indbyggere: 20.000 kr. pr. år.
  • Kommuner over 100.000 indbyggere: 30.000 kr. pr. år.
  • Mindre enheder, fx plejecentre, kan også tegne et medlemskab til 5.000 kr. pr. år.

Se vedtægter, regnskaber og generalforsamlinger.

Kontakt os, hvis din kommune ønsker et kommunalt medlemskab.

1926266_830930950267341_2114936817_o (1)

Lotte Lausen
Projektleder, Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommune var vi meget i tvivl om, hvad vi ville få ud af et årsmedlemskab hos foreningen Cykling uden alder.

Da vi så besluttede at tegne medlemskabet, var det primært med fokus på en løsning af forsikringsproblemet for frivillige piloter i kommunen.

Efter at have været medlem i snart et halvt år kan jeg som projektleder på initiativet i Esbjerg Kommune blot konstatere, at vi har fået SÅ meget mere end en forsikringsløsning.

At købe cyklerne ind i kommunen og præsentere dem i driften er én ting. Noget helt andet og meget vanskeligere er samtidig at få tankegangen omkring initiativet implementeret og gjort cyklerne til en selvfølgelig del af kerneopgaven med borgeren i centrum.

I sidste ende er det netop denne del, der skal bære cyklernes succes. Dette og meget mere kan vi takke Cykling uden alder og medlemskabet for. Konstant understøtter de og kommer med nye initiativer for at fastholde os i det gode initiativ.

Foreningen er drivkraft og mulighedsmagere, hvor vi indhyllet i vores systemer, kan have tendens til at opleve begrænsninger.