Når Bevægelse Bevæger

Når Bevægelse Bevæger – et videnskabeligt projekt.

Når Bevægelse Bevæger er et 3 årigt forskningsprojekt, der udføres af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Projektet er støttet af Bevicafonden og Helsefonden.

“De første spæde tal antyder, at passagerer oplever øget livstilfredshed ved at deltage i cykelture med Cykling uden alder”

Fortæller Martin Eghøj.

Formålet med Når Bevægelser Bevæger

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvad det betyder fysiologisk, mentalt og socialt for mennesker, der ikke selv kan bevæge sig, at blive bevæget gennem andre.

Viden herom vil fremadrettet danne baggrund for  at udvikle, implementere og forankre indsatser, der kan øge livskvaliteten hos mennesker med bevægelsesproblemer.

Cykling uden alder og Team Tvilling deltager. Vi har det fælles formål at skabe livskvalitet, fællesskab og glæde for personer, der bevæges gennem andre.

Forskerne var også med på webinar i Cykling uden alder d. 5. maj 2021. Du kan læse hvad de fortalte om projektet her.

Artikel: Kan man cykle plejehjemsbeoere væk fra ensomhed?

Maiken Stig og Sara Lange med speciale i folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet, har i samarbejde med forskere fra Når Bevægelse Bevæger skrevet deres speciale ‘Kan man cykle plejehjemsbeboere væk fra ensomhed?’

Den kvalitative undersøgelse af Cykling uden alder,  peger på at cykelture i Cykling uden alder kan være med til at mindske og forebygge plejehjemsbeboeres oplevelse af ensomhed. Du kan læse hele artiklen her