Kammeratlig fællesskab i Cykling uden alder

Med “Alle skal ud og cykle”, som Nordea-fonden har støttet gennem 2,5 år, har foreningen fået værdifulde erfaringer om, hvilke betingelser der skal være til stede for at kunne udbrede Cykling uden alder-cykelturen. Rammen har været opstart og oplæring/genoplæring af nye og tidligere aktive piloter og der er arbejdet med, hvordan frivilliges forskellige motivation og plejehjemmenes kultur og struktur kan mødes, så flere ældre får vind i håret.

Foreningen har forholdt sig undersøgende og evaluerende i projektet. Oplæringen er undervejs gået fra at have karakter af uddannelse af piloter på akademier til håndholdte , der kan tilpasses den konkrete aktuelle situation i en kommune/et plejehjem/et område. Fokus har været dels på den enkelte deltagers motivation, og dels erfaringer fra lignende situationer af hvad der kan vække engagement og lyst til at blive cykelpilot.

Hent og læs hele rapporten her:

 

Evaluering “Alle skal ud og cykle”

 

Indsats kræver tilpasning til lokale vilkår

Evalueringen viser, at det kræver stor tilpasning til lokale rammer og vilkår at udvikle lokale fællesskaber, udvikle og etablere samarbejde og nye rutiner, der kan gøre cykelture til en del af hverdagen for ældre på plejehjem.

Evalueringen er målrettet det videre arbejde med at engagere frivillige og personale på plejehjem omkring en cykeltur med en rickshawcykel – og alle andre med interesse for hvordan nye aktivitetsformater kan styrke samvær og livsglæde på tværs af generationer og sektorer.

Projektet bidrager med anbefalinger til, hvilke funktioner og kompetencer foreningens sekretariat skal have fremadrettet for at kunne understøtte udbredelsen af Cykling uden alder. Både som en nyskabende rammeaktivitet for frivillige. En rammeaktivitet sat sammen af konkrete metoder, redskaber og deltagere. Og som som en enkel og menneskelig måde at være sammen på, hvor livet og fællesskabet er i centrum.

I projektforløbet er det blevet klart, at cykelture med Cykling uden alder har flere innovative pointer at byde på i relation til udvikling af sundhedsfremmende aktiviteter for ældre på plejehjem og også i relation til udvikling af professionel empati og kreativitet for ansatte på plejehjem. Evalueringen kan derfor også læses med et sigte på, hvordan cykelture, der involverer samarbejde med frivillige, kan hænge sammen med generel udvikling af ældreområdet og engagement af frivillighed hos især seniorer, som har været den primære gruppe af frivillige i projektet.