En fælles rejse mod mental sundhed

Kandidat speciale af Martin Eghøj, 2021

Cykelpiloter er vigtige. De understøtter basale psykologiske behov hos de ældre ved at tilbyde menings- og omsorgsfulde relationer. Studier antyder, at cykelturene har karakter af mindfulness og giver mulighed for selvbestemmelse. Læs hele specialet af Martin Eghøj. Cand. Scient. San. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

A shared journey towards mental health – nursing home residents’ participation in Cycling without age (1)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.