Kommunalt medlemskab

Kommuner kan blive medlem af Cykling uden alder. Medlemskabet tegnes for et år ad gangen.

Som medlem arbejder vi sammen om at give ældre ret til vind i håret. Netop drømmen om at give ældre nye oplevelser og frisk luft tiltrækker nye typer af frivillige til plejehjemmene, og som medlem bliver man eksponeret på foreningens hjemmeside.

Personalets arbejdsglæde stiger, når de arbejder med “vind i håret”. De får fx mulighed for at tilbyde mennesker med demens – og deres familie – et bedre liv, og kan dermed bidrage til målet om at være en demensvenlig kommune.
Også mennesker i kørestol får større appetit på livet ved at komme op i den røde rickshaw og komme ud i skoven, byen eller en tur langs vandet.

Nederst på siden kan du se hvilke kommuner, der allerede er medlem.

 

Der, hvor jeg kan se Cykling uden alder virkelig har en styrke, er når sproget begynder at blive fattigt. Der kan en cykeltur give en helt anden oplevelse og en samhørighed, som man måske har savnet.
Julie Schoop, teamleder, komptencecenter for demens, Kalundborg

Nye relationer opstår ofte mellem de frivillige piloter (som også kan være familie og venner) og de ældre passagerer. Personalet kan være uvant med at samarbejde med den type engagerede frivillige, der vælger cyklen, men som medlem er det muligt at få opkvalificeret personalet til at mestre dette.

Som kommunalt medlem styrker du foreningen Cykling uden alders mulighed for at udvikle nye veje at gå og dermed forudsætningerne for, at endnu flere ældre kan få vind i håret.

Vi byder jer velkommen i et magisk netværk af danske kommuner (pr. 1. januar 2019 har foreningen 46 medlemskommuner), hvor vi sammen bidrager til større livskvalitet hos både de ældre passagerer og piloterne, når berigende samtaler og fælles oplevelser opstår.

Hvad indeholder et medlemskab i Cykling uden alder?

 • Ulykke- og ansvarsforsikring der dækker de frivillige piloter og kaptajner i medlemskommunen.
 • Deltagelse og stemmeret i foreningens årlige generalforsamling.
 • Support i hverdagen. Både til at få cyklen i gang, samarbejdet med frivillige cykelpiloter, fundraising, planlægning af dag- og langture mv.
 • Erfaring- og vidensdeling med andre Cykling uden alder lokationer.
 • 2-timers inspirationsoplæg om Cykling uden alder for plejepersonale, ledere og andre nøglepersoner – herunder en introduktion til værdien af bookingsystemet book2go.
 • Mulighed for besøg fra Cykling uden alder-sekretariat, hvis dette ønskes, hvor medlemmer får inspiration og hjælp ud fra det lokale behov.
 • Deltagelse i faste årlige arrangementer, events og projekter over hele landet, fx Træf på Tværs og Vi Cykler Sammen
 • Muligheden for at søge lokale fonde og §18-midler i Cykling uden alders navn. Foreningen skal ikke, som kommuner og institutioner, betale fondsskat på 17,5% af fondsmidler.
 • Brug af online tilmelding- og bookingsystem, book2go, til booking af cykelture (inkl. support).

En kom-i-gang-pakke for nye kommuner/institutioner tilkøbes. Cykling uden alder har udviklet et koncept, der tilpasses de lokale forhold og muligheder og som sikrer, at rammerne for samarbejdet mellem personale og frivillige piloter sættes op, så cykelture og visionen om ‘ret til vind i håret’ bliver en del af plejehjemmet. Kontakt os for en kom-i-gang-pakke.

Prisen for et kommunalt medlemskab bestemmes af kommunens størrelse:

 • 12.000 kr. pr. år for kommuner under 50.000 indbyggere
 • 20.000 kr. pr. år for kommuner med mellem 50.000 og 100.000 indbyggere
 • 30.000 kr. pr. år for kommuner med mere end 100.000 indbyggere
 • 5.000 kr. pr. år for enkelte plejehjem/institutioner, kultursteder mv.

Se foreningens vedtægter, regnskaber og generalforsamlinger.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller hvis din kommune ønsker at blive medlem.

.


Lotte Lausen
Projektleder, Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommune var vi meget i tvivl om, hvad vi ville får ud af et årsmedlemskab hos Foreningen Cykling uden alder.

At købe cyklerne ind i kommunen og præsentere dem i driften er én ting. Noget helt andet og meget vanskeligere er samtidig at få tankegangen omkring initiativet implementeret og gjort cyklerne til en selvfølgelig del af kerneopgaven med borgeren i centrum.

I sidste ende er det netop denne del, der skal bære cyklerne succes. Dette og meget mere kan vi takke Cykling uden alder og medlemskabet for. Kontant understøtter de og kommer med nye initiativer for at fastholde os i det gode initiativ.

Foreningen er drivkraft og mulighedsmagere, hvor vi indhyllet i vores systemer, kan have tendens til at opleve begrænsninger. 

Da vi besluttede at tegne medlemskabet, var det primært med fokus på en læsning af forsikringsproblemet for frivillige piloter i kommunen.

Efter at have været medlem i snart et halvt år kan jeg som projektleder på initiativet i Esbjerg Kommune blor konstatere, at vi har fået SÅ meget mere end en forsikringsløsning. 


Medlemskommuner i Cykling uden alder: